Bài toán về trò chơi tung đồng xu lớp 10 Mỹ

59

Bài toán về trò chơi tung đồng xu nằm trong đề thi học sinh giỏi lớp 10 của Mỹ. Hãy đưa ra đáp án trong thời gian ngắn nhất.

Có 8 người ngồi quanh một chiếc bàn tròn và mỗi người có một đồng xu. Họ chơi một trò chơi. Theo đó, cả 8 người tung đồng xu của mình lên trong cùng một lượt. Ai có đồng xu hiện mặt ngửa sẽ phải đứng lên và ai có đồng xu hiện mặt sấp vẫn được ngồi.

Hỏi xác suất để không có hai người cạnh nhau cùng đứng lên là bao nhiêu?