Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán khảo sát hàm số trùng phương y = ax4+bx2+c

Ở bài viết này chúng ta sẽ đi khảo sát hàm số trùng phương y = ax4+bx2+c qua ví dụ minh họa ngay dưới đây.

Ví dụ: Khảo sát hàm số y = x4 – 2x2 – 3.

Giải:

Bài toán khảo sát hàm số trùng phương y = ax4+bx2+c

Bài toán khảo sát hàm số trùng phương y = ax4+bx2+c-1

Bốn dạng đồ thị của hàm số trùng phương:

Bài toán khảo sát hàm số trùng phương y = ax4+bx2+c-2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán