Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán khảo sát hàm số nhất biến

Hàm số nhất biến là hàm số có dạng y = (ax+b)/(cx+d) với điều kiện tử và mẫu không có nghiệm chung. Chúng ta cùng đi khảo sát hàm số có dạng này.

Xét ví dụ: Khảo sát hàm số \displaystyle y=\frac{-x+2}{x+1}

Giải:

Bài toán khảo sát hàm số nhất biến

Bài toán khảo sát hàm số nhất biến-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán