Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán đĩa tròn lớp 10 thử thách trí thông minh

80% số người trả lời đưa ra kết quả sai mặc dù xác định đúng phương pháp dựa vào chu vi của đồng hồ và đĩa tròn.

Đề bài đưa ra là:

Cho một đĩa tròn bán kính 10 cm tiếp xúc tại điểm 12 giờ của một đồng hồ bán kính 20 cm. Đĩa tròn có một hình vẽ mũi tên và ở vị trí tiếp xúc này, mũi tên hướng lên trên như hình vẽ.

Bài toán đĩa tròn lớp 10 thử thách trí thông minh

Đĩa tròn lăn xung quanh đồng hồ theo đúng chiều kim đồng hồ. Hỏi ở thời điểm nào tiếp theo, hình mũi tên trên đĩa tròn lại hướng lên trên?

A. 2:00

B. 4:00

C: 6:00

D: 8:00

Theo các bạn chọn đáp án nào nhỉ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán