Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm Sin18 độ bằng nhiều cách

Ta có thể tính Sin 18 độ bằng nhiều cách khác nhau miễn là ra được kết quả đúng.

Cách 1: 

Bài toán tìm Sin18 độ bằng nhiều cách

Cách 2:

Bài toán tìm Sin18 độ bằng nhiều cách-1

Updated: 26/04/2019 — 11:44 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán