Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng

Câu 1: Hãy dùng 5 que dưới đây để tạo thành 5 hình tam giác, lưu ý không được bẻ gãy que nào.

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng

Câu 2: Hãy tạo 4 hình tam giác bằng cách thay đổi vị trí của chỉ một cây bút chì.

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng-1

Câu 3: Những que diêm dưới đây xếp thành 5 hình vuông. Hãy di chuyển chỉ hai que diêm để tạo thành 7 hình vuông.

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng-2

Câu 4: Hãy sử dụng 10 que diêm để chia hình sau thành hai phần giống nhau về hình dạng, bằng nhau về kích cỡ.

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng-3

Câu 5: Hãy di chuyển 4 que diêm để tạo thành 2 hình tam giác kích cỡ bằng nhau và không thừa hình tam giác nào.

5 câu đố về que diêm thách thức trí tưởng tượng-4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán