Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Những bài toán này có thể làm khó bạn?

Hãy vận dụng bộ não siêu việt của bạn để giải quyết những bài toán vui dưới đây. Cận thận nhé, vui không có nghĩa là dễ!

Bài toán thứ nhất:

Cho bốn số 5. Hãy thực hiện 4 phép tính với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia bốn số 5 này để cho ra các kết quả 0, 1, 2, 5.

Bài toán thứ 2:

Cần 1629 chữ số để đánh số trang của một quyển sách. Vậy quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bài toán thứ 3:

Chỉ sử dụng 4 đường thẳng để cắt một chiếc bánh pizza thành 11 miếng?

Bài toán thứ 4:

Bạn sẽ chọn cách nào trong 2 cách sau:
Làm việc 30 ngày và được trả 5 triệu đô?
Hay cũng làm 30 ngày nhưng được trả theo mức 1 cent cho ngày đầu tiên, 2 cents cho ngày thứ 2, 4 cents ngày thứ 4,…?

Bài toán thứ 5:

Làm sao để đặt 10 chiếc đĩa dọc theo 4 cạnh của một chiếc bàn sao cho mỗi cạnh bàn có số đĩa bằng nhau.

Bài toán thứ 6:

Trong một gia đình có 4 anh chị em: John, Peter, Mary, Sarah. John lớn tuổi hơn Mary, Peter trẻ hơn John, Mary lớn tuổi hơn Peter, còn Sarah lớn tuổi hơn John.

Vậy trong 4 anh chị em, ai là người lớn tuổi thứ hai? Ai là người trẻ nhất?

Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ rồi comment đáp án bên dưới nhé!

Updated: 05/02/2018 — 12:24 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán