Bài toán tính giá trị 456 trong 2 phút

16

Đề bài yêu cầu người giải căn cứ các phương trình cho trước để tính giá trị số 456 trong vòng 2 phút.

Câu đố như sau: Nếu 234 – 48 và 345 = 180 thì 456 bằng bao nhiêu?

Bài toán tính giá trị 456 trong 2 phút