Các bạn, các bạn sẽ cắt, ghép thế nào?

36

Sun đố Bống cắt tấm bìa hình A (gồm ba ô vuông) thành 2 phần rồi ghép lại thành hình B. Bống loay hoay mãi mà chưa làm được. Còn các bạn, các bạn sẽ cắt, ghép thế nào?

Các bạn, các bạn sẽ cắt, ghép thế nào?