Đáp án bài toán cầu thủ Quang Hải tâng bóng

59

Không độc giả nào đưa ra được đáp án về thể tích lớn nhất của hình bao quỹ đạo trái bóng và cầu thủ Quang Hải.

Nội dung bài toán các bạn xem ở link này: Đố bạn giải được bài toán cầu thủ Quang Hải tâng bóng.

Và dưới đây là đáp án.

Đáp án bài toán cầu thủ Quang Hải tâng bóng

Hình bao quỹ đạo của trái bóng và cầu thủ Quang Hải có thể tích lớn nhất khi nó bao gồm một nửa hình cầu bán kính 100cm hợp với một hình trụ tròn xoay có đáy là 1 hình tròn bán kính 100cm và đường cao hình trụ 330cm. Tổng thể tích của 2 hình này bằng:

Đáp án bài toán cầu thủ Quang Hải tâng bóng-1