Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Câu đố mẹo chuột và mèo ai chạy nhanh hơn

Có 1 con chuột đến nhà 1 con mèo thách đố chạy đua xem ai nhanh hơn ai, biết rằng con chuột chạy nhanh hơn con mèo gấp 2 lần nhưng mèo lại dai sức hơn chuột gấp 3 lần.

Bây giờ các bạn hãy đoán xem con nào chạy nhanh hơn con nào?

Updated: 08/10/2017 — 11:21 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán