Bài toán con ốc sên

37

Một con ốc sên bò lên một cái cây dài 20m, ngày trèo 4m, đêm vì ngủ quên nên tuột xuống mất 2m. Theo các bạn sau bao nhiêu ngày, đêm ốc sên bò lên tới ngọn cây?