Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Hình nào sẽ không khớp với mảng còn thiếu

Trong các đáp án A, B, C, D thì hình nào sẽ không khớp với mảng còn thiếu vậy các bạn nhỉ?

Hình nào sẽ không khớp với mảng còn thiếu

Updated: 06/10/2017 — 11:13 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán