Tìm số tuổi của nhà toán học Hy Lạp

29

Ở Hy Lạp có một nhà toán học rất nổi tiếng, nhưng không ai biết chính xác tuổi ông, sổ sách cũng không thấy nhắc đến. Chúng ta cần tìm qua các dữ kiện sau.

Đó là trên bia mộ của ông có ghi 6 thông tin này:

1. 1/6 cuộc đời ông được hưởng niềm hạnh phúc của tuổi niên thiếu.
2. Lại sống thêm 1/12 cuộc đời nữa thì râu mọc lưa thưa.
3. Ông đã có vợ nhưng chưa có con và sống như vậy thêm 1/7 cuộc đời nữa.
4. Năm năm sau ông có đứa con trai đầu lòng và rất hạnh phúc.
5. Thật bất hạnh, cuộc đời tươi đẹp của người con trai chỉ dài bằng nửa cuộc đời ông.
6. Khi đứa con trai qua đời, ông rất đau buồn nên chỉ sống thêm 4 năm nữa rồi cũng qua đời. Hỏi nhà toán học này bao nhiêu tuổi?