Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm số – Dạng toán trung bình cộng

Bài toán: Trung bình cộng của chín số là 18. Do bớt đi số thứ chín nên trung bình cộng của tám số là 16. Tìm số thứ chín.

Lời giải:

Tổng 9 số ban đầu là: 18 x 9 = 162

Tổng 8 số sau là: 16 x 8 = 128

Số thứ 9 là: 162 – 128 = 34

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán