Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm số bạn nam bạn nữ – Toán nâng cao tiểu học

Bài toán: Trường mở câu lạc bộ toán. Lúc đầu số bạn nam tham gia bằng 4/5 số bạn nữ. Sau đó số bạn nam thêm 10 bạn , số bạn nữ thêm 15 bạn nữ thì số bạn nữ bằng 14/11 so bạn nam. Hỏi câu lạc bộ toán bây giờ có bao nhiêu bạn nam bao nhiêu bạn nữ.

Lời giải:

Lúc đầu số nam = 4/5 số nữ.

Vì 15 x 4/5= 12 nên giả sử lúc sau thêm 12 bạn nam và thêm 15 bạn nữ thì số nam vẫn bằng 4/5 số nữ.

Thực tế, thêm 10 nam và 15 nữ nên số nữ = 14/11 số nam hay số nam = 11/14 số nữ.

12 – 10= 2 bạn ứng với:

4/5 – 11/14= 1/70 số bạn nữ bây giờ.

Vậy số bạn nữ bây giờ là:

2 : 1/70 = 140 bạn

Số bạn nam bây giờ là:

140 x 11/14 = 110 bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán