Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Giải bài toán góp bánh ăn chung – Toán nâng cao tiểu học

Bài toán: Tuổi và thơ góp bánh ăn chung, Tuổi góp 3 chiếc, Thơ góp 5 chiếc. Vừa lúc đó, Toán đi tới. Tuổi và Thơ mời Toán ăn cùng. Ăn xong Toán trả lại cho 2 bạn 8000 đồng.

Hỏi Tuổi và Thơ mỗi người nhận được bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Lời giải cho các bạn lớp 3 chưa học phân số:

Theo đề bài mỗi bạn phải góp 8000 đồng nên 3 bạn góp số tiền là:

8000 x 3 = 24000 (đồng)

Giá tiền 1 chiếc bánh là:

24000 : 8 = 3000 (đồng)

Tuổi góp 3 chiếc bánh nên được nhận lại số tiền là:

3000 x 3 – 8000 = 1000 (đồng)

Thơ được nhận lại số tiền là:

8000 – 1000 = 7000 (đồng)

Cách 2 cho hs lớp 4:

Mỗi bạn ăn số cái bánh là:
8 : 3 = 8/3 (cái)
Tuổi đưa cho Toán số cái bánh là:
3 – 8/3 = 1/3 (cái)

Thơ đưa cho Toán số cái bánh là:

5 – 8/3 = 7/3 (cái)

Tỷ số phần bánh 2 bạn đưa cho Toán là:

1/3 : 7/3 = 1/7

Nên số tiền Tuổi nhận lại bằng 1/7 của Thơ.

Số tiền Tuổi nhận lại là:

8000 : (1+7) = 1000 (đồng)

Số tiền Thơ nhận lại là:

8000 – 1000 = 7000 (đồng)

(theo thầy Cao Hữu Hiền)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán