Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán khai xuân mùng 4 Tết

Bài toán: Đào có nhiều hơn Mai 3 cái kẹo. Nếu Đào cho Mai một nửa số kẹo của mình thì số kẹo của Mai hơn của Đào 7 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo?

Giải:

Nội dung bài toán và lời giải được chia sẻ bởi thầy Cao Hữu Hiền.

Bài toán khai xuân mùng 4 Tết

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán