Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán có bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho cả 5 và 9

Bài toán: Có bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho cả 5 và 9?

Giải:

Các số chia hết cho 5 và 9 thì chia hết cho 45 nên các số đó có khoảng cách là 45.
Số lớn nhất chia hết cho cả 5 và 9 là 9990
Số nhỏ nhất chia hết cho cả 5 và 9 là 1035
Vậy có tất cả là:
(9990-1035): 45 +1 = 200 số chia hết cho cả 5 và 9.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán