Hỏi thầy năm nay bao nhiêu tuổi?

39

Nhân ngày 20/11, 2 học sinh tới thăm nhà thầy giáo. Học trò hỏi thầy: “Dạ thưa thầy, năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Thầy giáo đã trả lời như sau: Chữ số hàng đơn vị của tuổi thầy năm nay vừa bằng tuổi con trai thầy; chữ số hàng chục lại vừa bằng tuổi con gái thầy. đồng thời tuổi của thầy lại gấp 2 lần Tích số tuổi của con trai và con gái. Hỏi thầy năm nay bao nhiêu tuổi?