Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Hỏi thầy năm nay bao nhiêu tuổi?

Nhân ngày 20/11, 2 học sinh tới thăm nhà thầy giáo. Học trò hỏi thầy: “Dạ thưa thầy, năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Thầy giáo đã trả lời như sau: Chữ số hàng đơn vị của tuổi thầy năm nay vừa bằng tuổi con trai thầy; chữ số hàng chục lại vừa bằng tuổi con gái thầy. đồng thời tuổi của thầy lại gấp 2 lần Tích số tuổi của con trai và con gái. Hỏi thầy năm nay bao nhiêu tuổi?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán