Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán hay cuối ngày dành cho học sinh lớp 5

Bài toán: Một đàn gia súc có 4 con nhẹ nhất chiếm 25% và 4 con nặng nhất chiếm 60% khối lượng của cả đàn. Hỏi đàn gia súc có tất cả bao nhiêu con?

Xem đáp án (click):

Giải:

Trọng lượng trung bình của những con còn lại trong đàn> (25/4)% và < (60/4)%. Tổng trọng lượng của những con còn lại là 15%. Suy ra có 2 con còn lại trong đàn. Vậy đàn gia súc có 10 con.

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán