Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán hay cuối ngày dành cho học sinh lớp 5

Bài toán: Một đàn gia súc có 4 con nhẹ nhất chiếm 25% và 4 con nặng nhất chiếm 60% khối lượng của cả đàn. Hỏi đàn gia súc có tất cả bao nhiêu con?

Xem đáp án (click):

Giải:

Trọng lượng trung bình của những con còn lại trong đàn> (25/4)% và < (60/4)%. Tổng trọng lượng của những con còn lại là 15%. Suy ra có 2 con còn lại trong đàn. Vậy đàn gia súc có 10 con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán