Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán lớp 4 tính số học sinh khi biết hàng ngang, hàng dọc

Bài toán: Để tập thể dục giữa giờ, khối lớp 4 của một trường tiểu hoc xếp thành 9 hàng dọc và khi cần thay đổi đội hình khối lớp 4 triển khai thành 5 hàng ngang thì số học sinh toàn khối lớp 4 cũng vừa đủ cho các hàng. Hỏi khối lớp 4 có bao nhiêu học sinh, biết rằng học sinh khối lớp 4 là một số lớn hơn 160 và bé hơn 200 ?

Xem đáp án (click):

Giải:
Vì số học sinh khối 4 khi xếp 9 hàng dọc hay 5 hàng ngang đều vừa đủ => Số học sinh khối 4 là số chia hết cho cả 5 và 9
Số nhỏ nhất chia hết cho 5 và 9 sẽ chia hết cho 5 x 9 = 45
=> Số học sinh khối 4 có thể là: 45, 90, 135, 180, 225, ….
Mà số học sinh lớn hơn 160 và nhỏ hơn 225 => Số học sinh khối 4 là 180 học sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán