Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Giải trí với bài toán tiểu học khó

Bài toán: K = 1077 x 1078 x 1079 x … x 2016 x 2017 x 2018

Loại bỏ các thừa số chia hết cho 5 thì chữ số cuối cùng của K là bao nhiêu?

Xem đáp án (click):

Lời giải:

Các số không chia hết cho 5 có tận cùng là: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Chia mỗi nhóm 8 số có tận cùng là 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, tích ở mỗi nhóm có tận cùng là 6.
K = (1077 x 1078) x (1081 x 1082 x…1089) x … x (2011 x 2012 x…x2018 x 1079)
Mỗi nhóm đều có tận cùng là 6 nên K có tận cùng là 6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán