Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Giải bài toán so sánh, sắp xếp thứ tự các phân số

1. So sánh các phân số

a. \displaystyle \frac{2019}{2018} và \displaystyle \frac{201820182018\times 202020202020}{201920192019\times 201920192019}

b. \displaystyle \frac{1313\times 212212212}{2142\times 13013013} và \displaystyle \frac{25+7\times 2018}{10090}

2. Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần

\displaystyle \frac{26}{15};\frac{215}{253};\frac{43}{51};\frac{2018}{2019};\frac{123456789}{12345678};\frac{53}{12}

Hướng dẫn giải:

Giải bài toán so sánh, sắp xếp thứ tự các phân số-1

Giải bài toán so sánh, sắp xếp thứ tự các phân số-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán