Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài tập so sánh định lượng – Toán lớp 2

Bài 1: Bao gạo và bao đường cân nặng 86 kg . Bao gạo cân nặng 42 kg . Hỏi bao nào nặng hơn và nặng hơn bao kia bao nhiêu kg?

Bài 2: Một thùng nước mắm có 36 lít. Sau khi rót ra bán thùng còn lại 12 lít . Hỏi số mắm đã bán được và số mắm còn lại trong thùng số mắm nào nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu?

Xem đáp án (click):Gợi ý giải:

Bài 1:

Bao đường nặng số kg là: 86 – 42 = 44 (kg)

Bao đường nặng hơn bao gạo số kg là: 44 – 42 = 2 (kg)

Bài 2:

Số nước nắm đã bán là: 36 – 12 = 24 (lít)

Số nước mắm đã bán nhiều hơn số nước mắm còn lại là:

24 -12 = 12 (lít)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán