Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán so sánh độ dài đoạn thẳng lớp 2

Bài toán: Hai đường gấp khúc ABC và MNP có độ dài bằng nhau, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng MN. Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng BC và đoạn thẳng NP.

Xem đáp án (click):Gợi ý giải:

Độ dài đường gấp khúc ABC = AB + BC

Độ dài đường gấp khúc MNP = MN + NP

Có ABC = MNP và AB > MN

Suy ra: BC < MN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán