Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Toán nâng cao lớp 2 – Bài toán có 2 phép tính

Bài toán: Một cửa hàng bán được 45 kg gạo trong ngày đầu, còn lại 28 kg gạo sau ngày thứ nhất. Sau ngày thứ hai còn lại 2 kg gạo . Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo ? Cả hai ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu kg gạo ?

Xem đáp án (click):Gợi ý giải:

Ban đầu cửa hàng có số kg gạo là:

45 + 28 = 73 (kg)

Cả 2 ngày cửa hàng đã bán được số kg gạo là:

73 – 2 = 71 (kg)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán