Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

10 bài toán tư duy lớp 2 hay

Dưới đây là 10 bài toán tư duy dành cho học sinh lớp 2. Kiến thức nâng cao so với chương trình cơ bản Toán lớp 2 các em đang học trên lớp.

Bài 1: Tìm hình tiếp theo phù hợp với quy luật sau đây:

10 bài toán tư duy lớp 2 hay

Bài 2: Tìm số tiếp theo phù hợp với quy luật:
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, … , … , 3, … ,

Bài 3: Tìm 2 hình tiếp theo phù hợp với quy luật:

10 bài toán tư duy lớp 2 hay-1

Bài 4: Tìm 5 số tiếp theo phù hợp với quy luật:
1; 1; 2; 1; 2; 3; 1; 2; 3; 4; … , … , … , … , … ,

Bài 5: Tìm số ở ô có dấu ? sao cho tổng 3 số ở 3 ô liền nhau bằng 15

10 bài toán tư duy lớp 2 hay-2

Bài 6: Tìm 2 số tiếp theo của dãy số sau đây: 1; 4; 7; 10; 13; …; …..

Bài 7: Tìm 2 số tiếp theo của dãy số sau đây: 2; 9; 16; 23; 30; … ; ….

Bài 8: Tìm số tiếp theo của dãy số sau đây: 1; 2; 4; 7; 11; ….

Bài 9: Tìm số tiếp theo của dãy số sau đây: 1; 3; 7; 13; 21; …..

Bài 10: Tìm số tiếp theo của dãy số sau đây: 1; 4; 9; 16; 25; ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán