Toán lớp 2

Vài bài toán đố nâng cao lớp 2

1733

Bài toán 1 :

Có 17 lit dầu rót đều vào 5 cái can thì còn lại 2 lít dầu . Hỏi mỗi can đựng mấy lít dầu.

Giải.

Số lít dầu rót 5 can đựng là :

17 – 2 = 15 (lít)

Số lít dầu mỗi can đựng là :

15 : 5 = 3 (lít)

Đáp số : 3 lít dầu.

bài toán 2 :

Trong một kho chứa 15 tấn gạo. một xe tải, ngày thứ nhất chở được 2 chuyến xe,  ngày thứ nhất chở được 3 chuyến xe. Biết mỗi chuyến xe chở số gạo như nhau. Hỏi mỗi chuyến xe chở bao nhiêu  tấn gạo ? mỗi ngày xe chở được bao nhiêu tấn gạo ?

Giải.

Số chuyến xe tải chở là :

2 + 3 = 5 (chuyến)

Số tấn gạo mỗi chuyến xe chở là :

15 : 5 = 3 (tấn)

Số tấn gạo của ngày thứ nhất xe chở là :

3 x 2 = 6 (tấn)

Số tấn gạo của ngày thứ hai xe chở là :

3 x 3 = 9 (tấn)

Đáp số : 5 chuyến xe; 6 tấn gạo; 9 tấn gạo.

Bài toán 3 :

Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng 12 lít dầu. Hỏi ta phải rút từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai bao nhiêu lít dầu để hai thùng đựng bằng nhau ?

Giải.

Cách 1 :

Tổng số lít dầu hai thùng đựng là :

18 + 12 = 30 (lít)

số lít dầu thùng thứ hai sau khi rót là :

30 : 2 = 15 (lít)

số lít dầu rót từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai là :

15 – 12 = 3 (lít)

Đáp số : 3 lít dầu.

Cách  2 :

số lít dầu thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai là :

18 – 12 = 6 (lít)

số lít dầu rót từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai là :

6 : 2  = 3 (lít)

Đáp số : 3 lít dầu.

0 ( 0 bình chọn )

Bài Toán
https://baitoan.com
Baitoan.com chia sẻ các bài toán dành cho lứa tuổi mầm non, Tiểu học (cấp 1), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và những bài toán khác.
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục
Bài viết mới
Xem thêm