Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán xóa bỏ chữ số – Toán nâng cao lớp 2

Xóa bỏ chữ số là một dạng toán nâng cao trong chương trình Toán lớp 2 giúp học sinh nắm được ý nghĩa của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị.

Dưới đây là một ví dụ kèm hướng dẫn giải cho các em dễ hiểu dạng bài tập này.

Ví dụ: Cho số 45. Số đó giảm đi bao nhiêu đơn vị nếu:
a. Xóa bỏ chữ số 5?
b. Xóa bỏ chữ số 4?

Giải:

a. Xóa bỏ chữ số 5 số đó giảm đi:

45-4= 41 (đơn vị)

(Khi xóa đi chữ số 5 thì còn lại số 4, từ 45 đơn vị -> 4 đơn vị)

b. Xóa bỏ chữ số 4 số đó diảm đi:

45-5= 40 (đơn vị)

(Khi xóa đi chữ số 4 thì còn lại số 5, từ 45 đơn vị -> 5 đơn vị)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán