Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài tập nhận biết hình dạng tròn, tam giác, chữ nhật, hình vuông cho trẻ 5 tuổi

Dưới đây là các bài tập tô màu giúp các bé 5 tuổi nhận biết hình dạng các hình: tròn, tam giác, chữ nhật.

Bài tập phát triển trí tưởng tượng cho trẻ.

Khác nhau về hình dạng

Bé đánh dấu vào đồ vật có hình dạng khác với những hình còn lại.

Bài tập nhận biết hình dạng tròn, tam giác, chữ nhật, hình vuông cho trẻ 5 tuổi

Hình tam giác, chữ nhật

Bé nối đồ vật có hình dạng giống với hình bên cạnh.

Bé tô màu các đồ vật có hình tam giác.

Bài tập nhận biết hình dạng tròn, tam giác, chữ nhật, hình vuông cho trẻ 5 tuổi-1

Hình dạng chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình tròn

Bé hãy tô màu đỏ vào những chỗ hình tròn, tô màu xanh dương vào chỗ có hình chữ nhật, tô màu vàng vào chỗ hình vuông và màu xanh lá vào chỗ có hình tam giác của ngôi nhà.

Bài tập nhận biết hình dạng tròn, tam giác, chữ nhật, hình vuông cho trẻ 5 tuổi-2

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán