Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Thẻ: phát triển IQ

Bài tập nhận biết hình dạng tròn, tam giác, chữ nhật, hình vuông cho trẻ 5 tuổi

Dưới đây là các bài tập tô màu giúp các bé 5 tuổi nhận biết hình dạng các hình: tròn, tam giác, chữ nhật. Bài tập phát triển trí tưởng tượng cho trẻ. Khác nhau về hình dạng Bé đánh dấu vào đồ vật có hình dạng khác với những hình còn lại. Hình tam […]

Baitoan.com © 2008 Bài Toán