Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán về số trung bình cộng – Toán nâng cao lớp 4

Dưới đây là 2 bài tập trong dạng toán nâng cao lớp 4 về số trung bình cộng.

Bài 1: Số trung bình cộng của 11 số chẵn liên tiếp bằng 20. Tìm số bé nhất trong 11 số đó.

Giải:

Tổng số bé nhất và số lớn nhất là:
20 x 2= 40
Hiệu giữa số lớn nhất và số bé nhất là:
2 x (11-1)= 20
Số bé nhất là:
(40 – 20) : 2= 10

Bài 2: Số trung bình cộng của 7 số lẻ liên tiếp bằng 101. Tìm số lớn nhất trong 7 số đó.

Giải:

Tổng của số bé nhất và số lớn nhất là:
101 x 2= 202
Hiệu giữa số lớn nhất và số bé nhất là:
2 x ( 7-1) = 12
Số lớn nhất là:
(202+12) : 2= 107

Bài 3: Trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp là 241. Hãy tìm 6 số đó.

Giải:

Sáu số tự nhiên chẵn liên tiếp là dãy số cách đều nên TBC của nó bằng TBC của số lớn nhất và số bé nhất.

Tổng của số lớn nhất và bé nhất là: 241×2=482

Hiệu số lớn nhất và bé nhất là (6-1)x2=10

Số bé là (482-10):2=236

Các số còn lại là 238; 240; 242; 244; 246

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán