Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Giải bài toán cấu tạo số lớp 4

Bài toán: Tìm số tự nhiên biết nếu xóa số xóa chữ số 5 ở hàng đơn vị của nó thì ta được số mới kém số phải tìm 1814 đơn vị.

Hướng dẫn giải:

Khi xoá chữ số 5 ở hàng đơn vị của 1 số thì số đó giảm đi 10 lần và 5 đơn vị
Coi số mới là 1 phần thì số ban đầu là 10 phần và 5 đơn vị
9 lần số cần tìm ứng với:
1814 – 5 = 1809
Số mới tương ứng với 1 phần là:
1809 : 9 = 201
Số cần tìm là: 201 x 10 + 5 = 2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán