Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán IQ hại não ít người giải được

Đề bài: Điền vào dấu ??? kết quả theo quy luật các phép tính.

7 + 1 = 687

8 + 7 = 11556

9 + 3 = 61227

10 + 1 = ???

Ai giải được comment ngay bên dưới nhé.

14 Comments

Add a Comment
  1. đáp án là 99

  2. 99 vì là 2×3=6+1=7
    Vậy điongf nghĩa với việclaf mỗi lần nhân sè cộng 1số lẻ vào và ssoos lả được ccongj sẽ tăng dần theo từng phép tính

  3. 91110 đó là kinh nghiệm của mình, ai thấy đúng thì nhớ like nha

  4. ĐA là 50

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán