Chọn hình khác nhất trong các hình A, B, C, D, E

40

Trong các hình cho dưới đây A, B, C, D, E các bạn hãy chọn ra hình khác nhất trong số đó. Trả lời bằng cách comment bên dưới nhé.

Chọn hình khác nhất trong các hình A, B, C, D, E