Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Hỏi ông lão câu được mấy con cá?

Một người hỏi ông lão đang câu cá là câu được mấy con rồi? ông lão trả lời: “sáu con không đầu, chín con không đuôi, tám con bị đứt ngang thân”. Hỏi ông lão câu được mấy con cá?

Hỏi ông lão câu được mấy con cá?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán