Bài tập chọn số trong hình

Bên trong các hình dưới đây có những con số, bạn hãy hỏi các bé đây là số mấy, sau khi hỏi xong bạn lại bảo các con tìm cho mình một số tùy ý.

Điều này sẽ giúp cho trẻ ghi nhớ lại các con số lâu hơn.

Bài tập chọn số trong hình

Bé hãy chọn số 5 trong hình

Bài tập chọn số trong hình-1

Bé hãy chọn số 3 trong hình

Bài tập chọn số trong hình-2

Bé hãy chọn số 1 trong hình

Bài tập chọn số trong hình-3

Bé hãy chọn số 2 trong hình

Bài tập chọn số trong hình-4

Bé hãy chọn số 4 trong hình

Bài tập chọn số trong hình-5

Đây là số mấy?

Bài tập chọn số trong hình-6

Đây là số mấy?

Bài tập chọn số trong hình-7

Đây là số mấy?

Bài tập chọn số trong hình-8

Đây là số mấy?

Bài tập chọn số trong hình-9

Đây là số mấy?

Bài tập chọn số trong hình-10

Đây là số mấy?