Bài toán cộng trừ lớp 1

42

Các bé hãy làm phép tính dưới đây:

[docxpresso file=”https://baitoan.com/wp-content/uploads/2017/10/Toán-cộng-trừ-lớp-1.odt” comments=”true”]