Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

13 bài toán điền số cho học sinh lớp 1

Bài 1. Tính :

a) 74 – 34 + 10 =

b) 60 + 10 – 50 =

c) 53 + 15 – 88 =

d) 90 + 9 – 98 =

e) 54 – 23 – 14 + 63 =

f) 12 + 17 + 14 + 8 + 3 + 6 =

g) 74 + 54 + 44 – 50 – 40 – 70 =

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 14 là số liền trước của số…………

b) Số bộ nhất có hai chữ số là………

c) 81 là số liền sau của số …………

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống

a6548 29 18 
b20 10 0 0
a + b8558 493828 
a – b45 0   25

Bài 4. Viết số bé nhất có một chữ số    ……….

Viết số lớn nhất  có hai chữ số  ……….

Viết số liền trước số lớn nhất có hai chữ số………..

Viết số liền sau số bé nhất có hai chữ số…………

13 bài toán điền số cho học sinh lớp 1

13 bài toán điền số cho học sinh lớp 1-1

1 Comment

Add a Comment
  1. Các bài toán rất hay, phù hợp và tăng khả năng tư duy với các bé lớp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán