Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm 2 số khi biết tổng – Toán lớp 4

Bài toán:

Tìm 2 số biết tổng của chúng là 30 . Nếu gấp 2 lần số thứ nhất rồi cộng với 3 lần số thứ 2 thì tổng là 80 . Tìm 2 số đó.

Xem đáp án (click):

Giải:
Tổng của 2 số là 30 nên khi gấp 2 lần số thứ nhất công với 2 lần số thứ hai thì tổng là 60
Mà khi gấp 2 lần số thứ nhất rồi cộng với 3 lần số thứ hai thì tổng lại là 80 nên hiệu hai tổng chính là số thứ hai
Số thứ hai là: 80-60=20
Số thứ nhất là 30-20+10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán