Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm 2 số biết tổng và hiệu – Toán lớp 4

Bài toán: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 2416 biết giữa chúng có 3 số chẵn khác nhau.

Thực chất là bài toán tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số. Hiệu của hai số chưa nói cụ thể và cần phải tính.


Lời giải:

Giữa 2 số có 3 số chẵn khác nhau (4 khoảng)

Hiệu 2 số cần tìm là: 2 x 4 = 8

Số bé là: (2416 – 8) : 2 = 1204

Số lớn là: 1204 + 8 = 1212

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán