Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán: Tìm hai số có tổng là 830

Tìm hai số có tổng là 830. Biết rằng xoá chữ số 5 ở hàng trăm của số thứ nhất và xoá chữ số 2 ở bên trái của số thứ hai thì được hai số bằng nhau.

Ai giỏi toán thử giải bài toán trên nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán