Bài toán đếm số hình tam giác

55

Các em thử đếm xem trong hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác. Đếm cho đủ đấy không lại thiếu nhé.

Nhìn có vẻ đơn giản nhưng nhiều người lớn cũng không đếm đủ được đâu.

Bài toán đếm số hình tam giác