Bài toán nói dối – nói thật: Knights và Knaves

51

Các bạn thử xem mình có giải được bài toán này không nhé. Nội dung bài toán như sau: James và Jonathan đều nói dối vào những ngày nhất định.

James nói dối vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật, nhưng nói thật vào tất cả những ngày còn lại.

Jonathan nói dối vào thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm, nhưng nói thật vào tất cả những ngày còn lại.

Vào ngày nào trong tuần cả hai đều nói “Ngày mai, tôi sẽ nói dối?”Vào ngày nào trong tuần cả hai đều nói “Ngày mai, tôi sẽ nói dối?”
A. Chủ Nhật
B. Thứ Sáu
C. Thứ Năm
D. Thứ Hai
Các bạn có thể đưa đáp án ở phần bình luận phía dưới.