Dạy bé đếm 10 quả dâu tây

106

Bố mẹ có thể dạy cho các con đếm từ 1-10 bằng việc đếm 10 quả dâu tây trong hình ảnh dưới đây.

Dạy bé đếm 10 quả dâu tây