Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Vài bài toán nhận biết hình dạng, màu sắc cho trẻ 5 tuổi

Thầy cô, bố mẹ, anh chị, người thân có thể cho các bé 5 tuổi làm bài tập về nhận biết hình dạng, màu sắc thông qua một số bài toán hình ảnh dưới đây.

Chỉ vào hình và hỏi bé điền hình gì, màu gì vào dấu hỏi chấm.

Vài bài toán nhận biết hình dạng, màu sắc cho trẻ 5 tuổi

Vài bài toán nhận biết hình dạng, màu sắc cho trẻ 5 tuổi-1

Vài bài toán nhận biết hình dạng, màu sắc cho trẻ 5 tuổi-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán