Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Tại sao bò mẹ lại kêu là 9 mà khi đó chỉ có 8 con bò?

Vào mùa xuân hoa cỏ mọc tươi tốt, 1 con bò mẹ và 7 con bò con đi ăn cỏ. Chúng ăn no nê xong, bò mẹ bảo: “9 mẹ con mình về thôi đừng ăn nữa kẻo muộn”. Tại sao bò mẹ lại kêu là 9 mà khi đó chỉ có 8 con bò?

Tại sao bò mẹ lại kêu là 9 mà khi đó chỉ có 8 con bò?

Con bò

Updated: 09/10/2017 — 6:29 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán