Tại sao bò mẹ lại kêu là 9 mà khi đó chỉ có 8 con bò?

82

Vào mùa xuân hoa cỏ mọc tươi tốt, 1 con bò mẹ và 7 con bò con đi ăn cỏ. Chúng ăn no nê xong, bò mẹ bảo: “9 mẹ con mình về thôi đừng ăn nữa kẻo muộn”. Tại sao bò mẹ lại kêu là 9 mà khi đó chỉ có 8 con bò?

Tại sao bò mẹ lại kêu là 9 mà khi đó chỉ có 8 con bò?
Con bò