Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Đi con mã sao cho hết lượt các ô vuông

Đố các bạn đi con mã sao cho sao cho hết lượt các ô vuông nhỏ trong hình vuông, mỗi ô chỉ đi một lượt.

Đề bài:

Cho hình vuông 5 x 5 và con mã đặt ở góc như hình vẽ.

Đi con mã sao cho hết lượt các ô vuông

Bạn hãy đi con mã (như nước đi của con mã trong cờ vua) sao cho hết lượt các ô vuông nhỏ trong hình vuông, mỗi ô chỉ đi một lượt.

Updated: 09/10/2017 — 6:26 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán