Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Hãy loại một hình hộp không thuộc “đồng đội”

Các bạn hãy chọn một hình trong số 4 hình dưới đây mà không giống với các hình còn lại.

Hãy loại một hình hộp không thuộc "đồng đội"

Updated: 05/10/2017 — 4:01 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán